Fukt och Mögelsanering

Klimatsäkrar krypgrund och vind

Om radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Radium finns i mark, byggmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt.
Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Radondöttrarna fastnar ofta på dammet i luften. När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna. Den strålning radondöttrarna då avger kan bidra till att lungcancer uppkommer.

Byggmaterial som innehåller Radium kan avge radon till inomhusluften. Få byggmaterial innehåller så mycket Radium att de avger större mängder Radon; trä innehåller exempelvis nästan inget Radium alls. Ett material som innehåller mycket Radium är alunskifferbaserad blågrå lättbetong - "blåbetong" - som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger Radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter. Risken för radon från marken måste beaktas för 80% av Sveriges yta.

BMR SANERING AB

  • Adress: Terminalvägen 6
    243 35 Höör

Kontakta oss

  • Tel:
    0722 47 92 66
  • Epost:
    info@bmrsanering.se

Boka inspektion

Du kan enkelt och snabbt boka en inspektion här på hemsidan. Fyll i formuläret genom att klicka här!