Fukt och Mögelsanering

Klimatsäkrar krypgrund och vind

Svartmögel

Svartmögel uppstår där fukt inte ventileras ut på ett ordentligt sätt. Det kan vara i badrummet eller i kallutrymmen som förrådet, krypgrunden och vinden. Svartmögel ska hanteras mycket varsamt, eftersom mögelsvampen har hälsovådliga effekter. Vi utför sanering av svartmögel i Skåne och Blekinge, och vi arbetar alltid proaktivt med klimatsäkring för att undvika att skadan sker igen. Kontakta oss via vårt kontaktformulär, så kommer vi och tittar.

Svartmögel föregås ofta av vitmögel
Innan det har gått så långt att det bildas svartmögel har du förmodligen redan fått vitmögel. Tillväxten brukar gå fort när den relativa fuktigheten överstiger 75 % och fuktkvoten i bjälkarna och i takstolen ligger över 15-17 %. Dock är det inte alla som mäter detta regelbundet. Ofta märker du av att något inte står rätt till genom att känna en karaktäristisk, jordig lukt av mögel. Vitmögel kan i första hand vara något svårare att upptäcka med blotta ögat, speciellt om utrymmet inte är belyst. Vitmögel avger vita fläckar och prickar, ibland med en luden beläggning. Svartmöglet syns tydligt genom sina svarta prickar.

Orsaker till svartmögel kan vara:
● Jordkyla
● Hög relativ fuktighet
● Hög fuktkvot
● Dålig dränering

Viktigt att ta bort svartmögel
Svartmögel på vinden, badrummet eller i något annat utrymme är inget som bör förbises. Förekomsten i sig är relaterade till hälsoskadliga effekter på bland annat våra luftvägar. Andra symptom som huvudvärk och illamående förekommer, medan vissa inte känner av det alls. Eftersom svartmöglet är allergent ska det hanteras varsamt och professionellt. Det är också bra att efter en sanering förse utrymmet med förebyggande åtgärder. När vi sanerar svartmögel tar vi reda på orsaken till att svartmöglet uppkom i första hand. På så sätt är det lättare att arbeta proaktivt, och se till att svartmöglet inte har rätt förutsättningar för att etableras igen.

BMR SANERING AB

  • Adress: Terminalvägen 6
    243 35 Höör

Kontakta oss

  • Tel:
    0722 47 92 66
  • Epost:
    info@bmrsanering.se

Boka inspektion

Du kan enkelt och snabbt boka en inspektion här på hemsidan. Fyll i formuläret genom att klicka här!