Fukt och Mögelsanering

Klimatsäkrar krypgrund och vind

Sanera fuktskada

Misstänker du att du har fukt i källare eller krypgrund? I vårt nordiska klimat bidrar stora temperaturförändringar lätt till att det samlas fukt och kondens i krypgrund, källare och vind. Fukt kan leda till fuktskador och mögel, och därför är det viktigt att en fuktmätning utförs så snart det är möjligt. Vi har lång erfarenhet av fuktproblem och vi utför professionella besiktningar och saneringar. Boka en fuktmätning eller fuktsanering av oss genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Så kan fuktskadan lukta och se ut
Det är inte ovanligt att fuktskador uppstår i utrymmen som är svåra att se. Det beror på att det ofta är i trånga utrymmen, som i källaren, vinden och krypgrunden, som fukten kan samlas ostört. De flesta misstankarna uppstår helt enkelt av att man känner en karaktäristisk, unken lukt. Det betyder inte att fuktproblemen inte kan vara synliga: tvärtom bidrar en fuktskada till att det bildas fuktfläckar i tak och på väggar. Det är inte heller ovanligt att fuktskadan syns i form av en bubblig struktur i laminatet på golvet.

Vi erbjuder:
● Fuktmätning
● Fuktsanering
● Utför förebyggande åtgärder mot fukt, så kallad klimatsäkring

Det bästa sättet att upptäcka fuktskada är genom fuktmätning. Vi mäter fukten i luften (så kallad RF: relativ luftfuktighet) och i specifika material (fuktkvot), i till exempel bjälklag och i takstolen.

Uppkomsten av fuktskada
Våra fukttekniker är specialiserade på fuktmätning, fuktsanering och själva uppkomsten av fukt. När vi gör en fuktkontroll och mäter fukt, reder vi därför ut orsaken till varför fuktskadan har uppstått i första hand. Detta är viktigt att reda ut och åtgärda, för att det inte ska skapas en fuktskada igen. För att fuktskadan ska försvinna helt kan rötskadade delar behöva bytas ut. Det är också bra att lägga så kallad markisolering för att undvika att fuktproblemet kvarstår.

BMR SANERING AB

  • Adress: Terminalvägen 6
    243 35 Höör

Kontakta oss

  • Tel:
    0722 47 92 66
  • Epost:
    info@bmrsanering.se

Boka inspektion

Du kan enkelt och snabbt boka en inspektion här på hemsidan. Fyll i formuläret genom att klicka här!